ஐரோப்பாவில் இக்கட்டான நிதி நிலையில் அரசாங்கம் இருப்பதால் ஆசிய பங்குச் சந்தையில் தாக்கம் நிலவுகிறது. நவம்பர் மாதம் முதல் நியூயோக்கின் மோசமான நிதி நிலைமையே இதற்குக்காரணம். ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க சந்தைகளில் ஒரு வியாபார முறிவின் எதிர் தாக்குதலாகும்.

ஹேன் சென்ங் நிறுவனம் 589.67 புள்ளிகள் 2.9 சதவீதம் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. சிங்கப்பூர் ஸ்ட்ரெயிட் டைம்;ஸ் சுட்டெண் 2.09 சத வீத வீழ்ச்சியில் அல்லது 57.35 புள்ளிகளுக்கு 7.63 ஆகவிருந்தது.

டோக்கியோவில் நிக்கி 225 சுட்டெண் 293.33 புள்ளிகள் அல்லது 2.83 சதவீத வீழ்;;ச்சி;களில் 10062.65 ஆக இருந்தது. அதே வேளை டொயாட்டா பங்குகளில் 0.15 சதவீதம் அதிகரிப்பும் காணப்பட்டது.

ஆசிய வர்த்தகத்தில் 1.3726 டொலராகவிருந்த யூரோ கடந்த கிழமை 1.3704 டொலராக குறைந்தது. கடந்த கிழமை ஆய்வின் படி அமெரிக்காவி;ல் நலிவடைந்துள்ள வேலையற்றோர் தரவுகள் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளில் முதலீட்டாளர்களை பின்னடையச் செய்துள்ளது.

சந்தை பதற்ற சூழ்நிலை ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளான ஸ்பெயின் போத்துக்கல் ஆகியவை பாதிப்புக்குள்ளான கிறீஸ் போல ஆகலாம் என கருதப்படுகிறது. லண்டனில் பென்ச் மார்க் எப்டி எஸ் ஈ 100 சுட்டெண் 2.17 சதவீதம் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது. சீனாவில் ஷாங்சாய் கூட்டுப் பொருள் சுட்டெண் 2.961.00 க்கு 1.21 வீதத்தால் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. சீன அதிகாரிகளின் சமீபத்தைய நடைமுறைகளின் பின்னர் வங்கிகள் கடன் வழங்கும் நடைமுறைகளைச் சுருக்கியுள்ளது. உலகடங்கிலும் நுகர்வோர் சுட்டெண் குறைவடைந்துள்ளது.

ஆசிய வர்த்தகத்தில் தொடர்ந்தும் எண்ணெய் கொள்வனவிலும் நஷ்ட நிலை காணப்படுகிறது. நியூயோக்கின் பிரதான ஒப்பந்தமான லேட் சுவீட் மசகு எண்ணெய் மார்ச் மாத விநியோகம் 23 சத வீதத்தால் வீழ்ச்சியுற்று பெரல் ஒன்று 72.91 டொலராக கொள்ளப்படுகிறது. யூரோ வட்டத்தில் சீரற்ற நிலையில் விளங்கும் கடன் நெருக்கடி நாணய கரன்சி யூனியனில் சாத்தியமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம்.இறையாண்மையுள்ள 16 நாடுகள் வித்தியாசமான பொருளாதாரத்தில் இதில் அடங்கியுள்ளன.