ஆசிரியர்-நான் சின்ன வயசா இருக்கும் போது உருளைகிழங்கு 5ரூபா ,வடை 3ரூபா,ஒரு ராக்கெட் பூமிக்கு வந்தது .......

மாணவன் -உங்களுக்கு 32 வயசா .......

ஆசிரியர் -வாவ்வ் ........எப்பிடி கண்டுபிடிச்ச?

மாணவன்-எங்க வீட்டில அம்மாஅண்ணாவை அரை லூஸ் என்று சொல்ரவ , அவனுக்கு வயசு 16