உலகத்தின் மாபெரும் கப்பலான 'ஓயாசிஸ் ஆப தி சீஸ்' தனது பயணத்தை துவக்கி உள்ளது. கப்பலின் படங்களையும் செய்திகளையும் பார்த்தால் ஒரு சிறு ஊரையே கப்பலில் உள்ளடக்கி உள்ளார்கள் போல தெரிகிறது.

அரண்மணையா கப்பலா என்று பிரித்தறிய முடியா ஒரு தயாரிப்பு.. மீண்டும் ஒரு டைட்டானிக்கை எம் கண்முன் கொண்டுவருகின்றது. இன்னுமொரு டைட்டானிக் ஆகிவிடாமல் இருந்தால் சரி…. ஏய்!... ஜக்… றோஸ்… யாராவது இருந்தா வெளிய வாங்கப்பா… திருப்பவும் 16 ஓஸ்கார் அவார்ட் எடுக்கப் பண்ணிடாதைங்க…

Is a subsidiary of Royal Caribbean International Airlines


Contains 15 floors


And accommodate about 4370 passengers


Managed by a crew of 1360 people


Construction cost: $ 850 million


Weight: 150 thousand tons


Dimensions: Width 388 meters height 65 m

Here is a comparison with the towers
!