குளிர் யுரம் அடிக்கும் மெய்சிலிர்க்கும் காட்சிகள் இவை, (போட்டியை நேரலையாக பார்ப்பவர்களுக்கு)


ITALY VS FRANCE WORLD CUP FINAL 2006
GERMANY VS BRAZIL WORLD CUP FINAL 2002
FRANCE VS BRAZIL WORLD CUP FINAL 1998
BRAZIL VS ITALY WORLD CUP FINAL 1994
GERMANY VS ARGENTINA WORLD CUP FINAL 1990SPAIN VS NETHERLAND WORLD CUP FINAL 2010

யாருக்கு?????