வியாபாரம் என்று ஆரம்பித்ததோ அன்றிலிருந்து தொடங்கிய உறவு.. முத்தையும் யானைத் தந்தத்தையும் கொடுத்து மட்பாண்டமும் பட்டுத் துணியும் வாங்கினோம்.

7ம் ஆண்டு 8ம்ஆண்டில் கட்டாயம் நீங்கள் எல்லோரும் படித்திருப்பீர்கள். நினைவிருக்கின்றதா?…
இலங்கையிலிருந்து சீனாவிற்கான ஏற்றுமதி கடந்த மூன்று வருடங்களில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. 2006 ஆம் ஆண்டு 37 மில்லியன் டொலராக இருந்த ஏற்றுமதி 2009 ஆம் ஆண்டு 70 மில்லியன் டொலராக அதிகரித்துள்ளது.

உலகப் பொருளாதாரத்தில் மந்த நிலை ஏற்பட்ட காலப்பகுதியில் கூட சீனாவுக்கான இலங்கையின் ஏற்றுமதி அளவு அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் 2009 ஆம் ஆண்டில் இலங்கைக்கான சீனாவின் ஏற்றுமதி வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. 2007-2009 ற்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் சீனாவுக்கான ஏற்றுமதி கட்டமைப்பில் மிகப் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் ஏற்றுமதிக்கான பட்டியலில் மேலும் பல பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டது.

சீனாவின் நுகர்வுச் சந்தையை இலக்காகக் கொண்டு புதிய ஏற்றுமதிப் பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக நன்கு திட்டமிடப்பட்ட விளம்பர நடவடிக்கைகளை இலங்கை மேற்கொண்டது.முன்னர் சீனாவிற்கு மூலப் பொருட்களே அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது.

மொத்த ஏற்றுமதியில் 40 வீதமானவை மூலப் பொருட்களாகவே காணப்பட்டன. திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த விளம்பர நடவடிக்கைகள் மூலம் தேயிலை இறப்பர் போன்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட உற்பத்திப் பொருட்கள் ஆபரணக் கற்கள்இமீன் உற்பத்திகள் நகைகள் போன்றவற்றை நோக்கி சீனாவுக்கான ஏற்றுமதி திரும்பியுள்ளது.தமது உற்பத்திப் பொருட்களை சீனாவில் விளம்பரப்படுத்துவதற்காக இலங்கை வர்த்தக மற்றும் அபிவிருத்திக்கான கொள்கை வகுப்பாளர்கள் பீஜிங்கில் உள்ள தூதரகத்துடன் சேர்ந்து சீனா முழுவதும் தெரிவு செய்த முக்கிய இடங்களில் வர்த்தக கண்காட்சிகளை நடத்தினர்;. சீனா வர்த்தக ஆதரவு அமைப்புக்களுடன் மிக நெருக்கமாகப் பணியாற்றிய இலங்கைத் தூதரகம் அவர்களுடன் 12 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செய்து கொண்டது.அவற்றின் மூலம் சீன வர்த்தகக் கண்காட்சிகளில் இலங்கைப் பொருட்களுக்கு இலவசமான காட்சி அறையை மிகக் குறைந்த கட்டணத்தில் பெற முடிந்தது.

இத்தகைய நடவடிக்கைகளை அடுத்து கடந்த மூன்று வருட காலத்தில் சீனாவில் நடைபெற்ற ஆகக் கூடுதலாக 52 வர்த்தகக் கண்காட்சிகளில் இலங்கையின் உற்பத்திகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. இவற்றில் 25 கண்காட்சிகள் கடந்த ஆண்டில் மட்டும் நடத்தப்பட்டன. தமது வருடாந்த குன்மிங் வர்த்தகக் கண்காட்சியுடன் இணைந்து இந்த வர்த்தகக் கண்காட்சியையும் நடத்தலாம் என்று சீனா வர்த்தகத் துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.நடுத்தர வருமானம் கொண்ட சீன மக்களின் வருவாய் அதிகரித்திருக்கும் நிலையில் இலங்கைத் தூதரகம் ஆபரணக்கற்களின் விற்பனையை அங்கு முன்னகர்த்தி இருப்பது பெரும் பயனைத் தந்துள்ளது. இதன் மூலம் 2006 ஆம் ஆண்டில் 32ஆவது இடத்தில் இருந்த சீனாவிற்கான இலங்கையின் ஆபரணக் கல் ஏற்றுமதி கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் 19 ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது.

ஆகக் கூடுதலாக 20 இலங்கையின் ஆபரணக் கல் நிறுவனங்கள் பீஜிங் கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டிருந்தன. அதே சமயம் சீனப் பொருட்களுக்கான இறக்குமதித் தேவையும் காணப்படுகிறது. அதன் காரணமாக இரு நாடுகளுக்குமிடையில் வர்த்தக சமநிலை காணப்படவில்லை. சீன இறக்குமதியானது பெருமளவு முதலீட்டுப் பொருட்களாகவே காணப்படுகிறது. உழவு இயந்திரங்கள் வாகன உதிரிப் பாகங்கள் இயந்திங்கள் வேதியல் பொருட்கள் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.

இதனால் சீனப் பொருட்களுக்கு சந்தையில் அதிகளவு கிராக்கி; காணப்படுகிறது. இதன் மூலம் மறைமுகமான நன்மையை இலங்கை அடைய முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.